رنده پنیرپیتزا اتومات

?>

رنده پنیرپیتزا اتومات

در ظرفیتهای مختلف ۱ و ۲ تن در ساعت

امکانات دستگاه های ما

نظر مشتری

متشکرم
5/5
همیشه پیروز و پایدار باشید.
احمد سعیدی
کارمند بهداشت