بایگانی‌ها: پروژه ها

?>
رنده پنیرپیتزا اتومات
مهر 11, 1400

رنده پنیرپیتزا اتومات

در ظرفیتهای مختلف ۱ و ۲ تن در ساعت

پخت پنیرپیتزا ۷۵۰ کیلویی
مهر 10, 1400

پخت پنیرپیتزا ۷۵۰ کیلویی

در ظرفیتهای مختلف ۱ و ۲ تن در ساعت

اسپیرال تک قلو
مهر 10, 1400

اسپیرال تک قلو

اسپیرالهای خنک کننده و تونل انجمادی